Zajęcia logopedyczne

Zajęcia prowadzi pani Alicja Babula.

Specjalność: logopedia.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci z alalią oraz dzieci z dysleksją.