Porady psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Porady udziela Sylwia Stefańczyk-licencjonowany psycholog, pedagog specjalny, założyciel i opiekun merytoryczny centrum terapii in Home, trener metody Leo Maniak (elementy programu: logiczne myślenie, sprawne czytanie, twórcze działanie, skuteczne notowanie, matematyka, ortografia, trening pamięci, koncentracja, autoprezentacja).

Porady w domu klienta, w szkole Leader School przy ul. Mochnaniec 3 lub w gabinecie psychologicznym na ul. Lubicz 9.